Innehåll på sidan

Publicerad 9 december 2021

Upphandling, Analys i korthet, 2021:3

Nyckeltal för offentliga upphandlingar annonserade under 2020

Denna rapport innehåller vissa nyckeltal om annonserade upphandlingar som tidigare fanns i avsnitten 4 och 6 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020, Konkurrensverkets rapport 2020:5.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten (UHM) har tidigare år gett ut den gemensamma rapporten Statistik om offentlig upphandling. I år har myndigheterna beslutat att den primära publiceringen sker digitalt på myndigheternas webbplatser i stället för i en fysisk rapport.

Nyckeltalen baseras på data från Mercell och har tagits fram av UHM. Det är UHM som primärt publicerar statistiken om annonserade upphandlingar, vilket sker på UHM:s webbplats.

Denna rapport är en dokumentation av de nyckeltal och eventuella kommentarer till dem som Konkurrensverket valt att publicera på sin webbplats samt UHM:s underlag för dessa nyckeltal.

Kapitel 1–2 av denna rapport är en dokumentation av de nyckeltal för upphandlingar annonserade under 2020 som publicerades i december 2021 på Konkurrensverkets webbplats och som utgör en delmängd av den statistik om offentlig upphandling som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans tillgängliggör på sina webbplatser.

Kapitel 3 innehåller Upphandlingsmyndighetens underlag för de nyckeltal som publicerats på Konkurrensverkets webbplats.

Kapitel 4 innehåller information om statistiken men som inte ligger på webbplatsen. Det handlar om bland annat metod och statistikens ursprung.

Dokument och länkar

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 17

Ladda ner rapport
732,05 Kb