Innehåll på sidan

Onlineresebyråer fortsätter tillämpa ändrade avtalsvillkor för hotell

Onlineresebyråerna Booking.com och Expedia har meddelat att de på frivillig basis kommer fortsätta att tillämpa de ändringar av avtalsvillkoren som de införde 2015. Det innebär att de inte heller fortsättningsvis kommer att använda avtalsvillkor som hindrar hotell från att erbjuda lägre rumspriser hos konkurrerande onlineresebyråer.

Det var efter Konkurrensverkets utredning av marknaden för onlineresebyråtjänster som Booking.com för fem år sedan åtog sig att ändra i sina avtalsvillkor. Detta åtagande upphörde att gälla i juli i år. Även Expedia ändrade sina avtalsvillkor på ett likartat sätt som Booking.com.

Konkurrensverkets utredning från 2015 visade att Booking.com och Expedia hade villkor om så kallad prisparitet i sina avtal med hotell. Det innebar att hotellen enligt avtalsvillkoren inte fick erbjuda kunderna ett lägre pris via exempelvis sin egen webbplats eller hos en konkurrerande onlineresebyrå.

Villkoren om prisparitet begränsade konkurrensen, enligt Konkurrensverkets utredning. Med anledning av detta ändrade Booking.com och Expedia sina avtalsvillkor, bland annat så att hotell i fortsättningen skulle kunna sätta lägre rumspriser hos konkurrerande onlineresebyråer. I och med att Booking.com och Expedia ändrade sina avtalsvillkor bedömde Konkurrensverket att de konkurrensproblem som hade identifierats i utredningen undanröjts.

När Booking.com och Expedia nu meddelar att de avser att fortsätta tillämpa de ändringar av avtalsvillkoren som de införde 2015 är det en frivillig åtgärd från onlineresebyråernas sida. Villkoren kommer enligt uppgift från Booking.com att fortsätta gälla i ytterligare tre år. Expedia har inte uppgett hur länge villkoren kommer att gälla.

Konkurrensverkets utredning av onlineresebyråerna skedde i samordning med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien som godkände motsvarande åtaganden. Europeiska kommissionen bistod konkurrensmyndigheterna i samordningen. Booking.com och Expedia har även meddelat övriga konkurrensmyndigheter och kommissionen att de på frivillig basis fortsätter att tillämpa avtalsvillkoren från 2015.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Nyhet26 augusti 2020