Innehåll på sidan

Affär om ostvarumärken stoppas för att skydda konsumenterna

Affär om ostvarumärken stoppas för att skydda konsumenterna Sveriges konsumenter skulle bli förlorare om företagskoncentrationen på marknaden för licensiering av ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé skulle genomföras. Därför har Konkurrensverket beslutat att förbjuda affären.

Präst, Herrgård och Grevé är välkända och efterfrågade hårdostar för svenska konsumenter. De tillverkas i Sverige och av svensk mjölkråvara. Den tänkta företagskoncentrationen skulle påtagligt hämma konkurrensen när det gäller de kända ostvarumärkena. Konkurrensverket har därför beslutat att förbjuda den.

– Det är viktigt att slå vakt om konkurrensen i livsmedelskedjan. Om konkurrensen försämras är det alltid ytterst konsumenterna som drabbas. Det kan leda till högre priser och ett minskat utbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Affären var upplagd så att endast de tre företagen Arla Foods, Falköpings mejeri och Norrmejerier i framtiden gemensamt skulle kontrollera Svensk Mjölk AB, och därmed de tre aktuella varumärkena. Koncentrationen skulle innefatta en samverkan mellan tre av fyra producenter av Präst, Herrgård och Grevé kring licensvillkoren för dessa varumärken, såsom prissättning, försäljningsvillkor och produktutformning.

Koncentrationen skulle ge de tre tänkta ägarföretagen ökade möjligheter och incitament att försämra konkurrenters villkor för tillgång till den nödvändiga licensen, men även minska konkurrensen inbördes mellan dem. Detta kan leda till prishöjningar och konkurrenssnedvridningar på redan koncentrerade marknader med höga inträdeshinder.

Ett syfte med affären skulle enligt de tre företagen vara att bevara varumärkesskyddet för de tre ostarna och därmed säkerställa kvaliteten. Men Konkurrensverket konstaterar att det finns andra och mindre konkurrensbegränsande sätt att säkerställa kvaliteten på ostsorterna och att de även i fortsättningen produceras på svensk mjölkråvara enligt befintliga recept och metoder.

– Det är med konsumenternas bästa för ögonen som vi har beslutat att förbjuda den tänkta affären, säger Rikard Jermsten.

I dag ägs varumärkena Präst, Herrgård och Grevé av Svensk Mjölk AB, ett dotterbolag till Svensk Mjölk Ekonomisk förening, där de ekonomiska föreningarna Arla Foods, Falköpings mejeri, Norrmejerier, Skånemejerier ekonomisk förening och Gäsene är medlemmar. För att få tillverka och sälja ost under dessa varumärken krävs licens från Svensk Mjölk AB.

Ost med dessa varumärken produceras av Arla Foods, Falköpings mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier AB. Skånemejerier AB ägs sedan 2013 av franska mejeriföretaget Lactalis, men har ett samarbete med Skånemejerier ekonomisk förening om leverans av mjölkråvara.

Gäsene tillverkar ingen ost under de aktuella varumärkena. Producenterna säljer Präst, Herrgård och Grevé till framför allt dagligvaruhandeln, både under sina egna varumärken och för försäljning som dagligvaruhandelns egenmärkta varor (EMV).

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-01

Pressmeddelande30 april 2019