Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder – utvärdering av LOH

Den 5 april anordnar vi ett digitalt öppet hus med fokus på utvärderingen av lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH.

Konkurrensverket har som tillsynsmyndighet fått i uppdrag av regeringen att utvärdera lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Utvärderingen ska bland annat ta sikte på vilka konsekvenser som lagen har fört med sig och hur villkoren har påverkats för de olika leden inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Konkurrensverket lämnade en återrapportering av utvärderingen den 1 november 2023. Slutrapporteringen av utvärderingen ska ske två år efter detta, det vill säga den 1 november 2025.

Under det digitala öppna huset ger vi en sammanfattning av de slutsatser som framkom av återrapporteringen 2023, men framför allt hur vägen framåt inför slutrapporteringen 2025 kommer att se ut. Om du har frågor eller inspel om LOH som du vill att Konkurrensverket har med sig i arbetet med utvärderingen får du gärna skriva det i fritextrutan i anmälan, eller i chatten under mötet.

Anmälan

Läs mer

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Digitalt via Zoom

5 april, 09.30-10.15