Innehåll på sidan

Uppsats om hur sändningsrättigheterna till europeisk fotboll påverkar producent- och konsumentöverskottet

Uppsatsen med titeln "On the Welfare Implications of Exclusive Broadcasting Rights in European Football" vinner tredje pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2022. Uppsatsen belönas med 10 000 kronor. Författare är David Wendle, Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

David Wendle, Nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
— Det är i huvudsak en teoretisk uppsats där jag analyserar marknaden för sändningsrättigheter till europeisk fotboll. Ofta säljer ligorna sina rättigheter exklusivt till en enskild distributör som då skapar sig ett monopol för sändningen av ligan. I uppsatsen tittar jag framför allt på utvecklingen i engelska Premier League och använder mig av en teoretisk modell för att utvärdera hur konsument- och producentöverskott påverkas i olika scenarion.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
— Jag är ett stort fotbollsfan och under en period behövde jag ha tre olika streamingtjänster för att kunna följa Allsvenskan, Premier League och Champions League. Som konsument känns det lite orimligt att behöva betala för tre relativt dyra abonnemang för att kunna följa tre av de populäraste fotbollstävlingarna. Därför började jag undersöka ämnet och hittade en del tidigare litteratur men kände också att det fanns utrymme för vidare analys.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
— Mycket av den tidigare litteraturen på ämnet var antingen empiriska undersökningar eller mer diskussionsbaserade analyser. Jag ville försöka bidra med en mer formell analys där jag identifierar de mest centrala faktorerna ur ett nationalekonomiskt perspektiv för att kunna skapa en modell med kvantifierbara resultat. På så sätt kunde jag verkligen sätta fingret på hur aktörer på marknaden påverkas i olika situationer och varför.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
— Att etablera icke-exklusiva rättigheter genom att låta mer än en distributör sända samma matcher borde främja konkurrens på marknaden vilket påverkar konsumenter och det totala ekonomiska överskottet positivt medan producenter påverkas negativt. Ett viktigt förbehåll för den slutsatsen är att kvaliteten på produkten inte försämras till följd av det minskade producentöverskottet. Därför föreslår jag, i kontexten med engelska Premier League, att en eventuell policy borde implementeras brett inom europeisk fotboll för att inte tvinga på Premier League en komparativ nackdel gentemot konkurrerande ligor i form av lägre intäkter från sina sändningsrättigheter.

Vad tar du med dig av att ha skrivit uppsatsen?
— Framför allt lärdomar inför framtiden kring processen att skriva den här typen av uppsats och att bedriva forskning rent generellt. Min ambition är att påbörja studier på masternivå till hösten för att sedan eventuellt fortsätta även på forskarnivå. Jag tar också med mig ett självförtroende i att skriva om saker som verkligen intresserar mig och att vara kreativ i mitt arbete. 

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
— Just nu är jag på ett utbytesår vid UC San Diego i USA. Planen är väl som sagt att fortsätta plugga ett tag till men förhoppningsvis får jag testa på lite olika utmaningar på vägen!

Läs uppsatsen