Innehåll på sidan

Uppsats om skärningspunkten mellan Digital Markets Act och konkurrensrätten

Uppsatsen med titeln “ Ne Bis In Idem in EU Competition Law – The Application of the Principle on the Relationship between Article 102 TFEU and the Digital Markets Act” vinner förstapris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023. Uppsatsen belönas med 20 000 kronor. Författare är Emilia Holmberg, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Titta på vår intervju där Emilia Holmberg berättar om innehållet i uppsatsen, varför hon intresserade sig för ämnet och vad hon tar med sig efter uppsatsskrivandet. 

 

Läs uppsatsen: Ne Bis In Idem in EU Competition LawThe Application of the Principle on the Relationshipbetween Article 102 TFEU and the Digital Markets Act