Innehåll på sidan

Uppsats om hur konsumenter påverkas av sammanslagningar på plattformsmarknader

Uppsatsen med titeln "Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets" vinner första pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021. Uppsatsen belönas med 25 000 kronor. Författare är Sofia Giovannetti vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 december 2021.

Sofia Giovannetti, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Min uppsats handlar om digitala tvåsidiga marknader, eller plattformsmarknader som de också kallas. Jag har i huvudsak analyserat hur konsumentöverskottet påverkas av en horisontell sammanslagning av två plattformar på sådana marknader.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Ämnet intresserade mig av en rad orsaker men framförallt kändes det aktuellt. Plattformsmarknader har blivit allt vanligare i samband med digitaliseringen av ekonomin samtidigt som konkurrensmyndigheter globalt uttryckt en stigande oro för den växande koncentrationen på dessa typer av marknader. Två-sidiga marknader, i synnerhet digitala sådana, skiljer sig även åt en del från ”vanliga” en-sidiga marknader och man behöver därmed anpassa den ekonomiska analysen. Det finns förhållandevis lite litteratur om sammanslagningar på dessa marknadstyper generellt, vilket motiverade mig att undersöka just detta.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Jag har skrivit en teoretisk uppsats och det var en stor utmaning i början att försöka hitta ett lämpligt sätt att angripa frågan på. Därför började jag med att läsa in mig ordentligt på ämnet och gå igenom all litteratur jag kunde komma över. På så vis fick jag ett bra helhetsperspektiv som var nödvändigt bland annat för att kunna identifiera en lämplig teoretisk modell att utgå från. Sedan fokuserade jag på den teoretiska analysen.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Uppsatsens resultat är betingade av de antaganden jag gjort i den teoretiska modellen. Givet dessa antaganden så kommer jag först fram till att de fasta kostnaderna spelar roll för utfallet av en sammanslagning. Det nya ägandet kan antingen välja att behålla båda plattformarna eller att stänga ned en plattform och beslutet kommer att bero på de relaterade kostnadsbesparingarna. I det fall båda plattformarna behålls av den nya ägaren visar analysen att konsumenter alltid påverkas negativt. I det andra fallet är effekten tvetydig.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag studerar fortfarande! Den här hösten påbörjade jag doktorandprogrammet i nationalekonomi på Stockholms universitet.

Läs uppsatsen