Innehåll på sidan

Återförsäljare justerar sina priser på Prisjakt för att återta förlorade rankingplatser

Uppsatsen med titeln “In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace” vinner tredje pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021. Uppsatsen belönas med 10 000 kronor. Författare är William Ramshage vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Publicerad den 10 november 2021.

William Ramshage, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Vad är ämnet för din uppsats?
– Min masteruppsats skrevs inom ämnesområdet statistik och handlar om hur återförsäljare listade på prisjämförelsesidan Prisjakt justerar sina priser för att återta nyligen förlorade rankingplatser.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– När jag var yngre reflekterade jag mycket kring hur det kom sig att vissa återförsäljare verkade nöja sig med att ligga på, säg, 30:e plats på Prisjakt. Denna fundering har jag egentligen inte släppt sedan dess, samtidigt som jag mer och mer funderat i termer av hur det strategiska spelet bakom denna prissättning ter sig mellan olika återförsäljare baserat på deras rankingplatser.

Utifrån vad jag kunde läsa mig till, hade tidigare forskning inte studerat dessa samband, vilket skapade förutsättningar för mig att inte enbart studera en frågeställning som intresserar mig utan därtill kunna bidra till forskningsfältet.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– För att kunna undersöka och besvara mina frågeställningar spelade data en alldeles avgörande roll – både vad gäller kvalitet och kvantitet. Efter att ha sammanställt webbskrapad data med över 20 miljoner observationer för över 85 000 produkter kunde jag därefter skifta fokus till att bryta ned dessa data till konkreta resultat.

Givet att konsumenters köpbeteende styrs av fler faktorer än vad som avspeglas på Prisjakts jämförelse, var det centralt att isolera eventuella prissättningsstrategier oavsett återförsäljare och produkt.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Den viktigaste slutsatsen från undersökningen var att återförsäljare tenderar att justera sitt pris ifall de har förlorat en rankingplats, för att snabbt återfå en mer fördelaktig position. Förekomsten av dessa prisförändringar följde ett tydligt avtagande mönster, där den relativa sannolikheten att se en prisförändring avtog med så mycket som 70 procent för de återförsäljare som befann sig på sjunde plats gentemot de som precis gått från första till andra plats.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Mitt studieupplägg följde inte den vanliga ordningen. I stället för att avsluta med uppsatsen, så inledde jag med just denna. I dag arbetar jag som dataanalytiker på elbilsföretaget Polestar parallellt med masterstudier.

Läs uppsatsen