Innehåll på sidan

Uppsats om kvalitetskonkurrens på primärvårdsmarknaden och om det begränsar vinster i välfärden

Uppsatsen med titeln "Medical Mark-Up - A Check-Up on the Quality-Competition in Primary Care" vinner andra pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2022. Uppsatsen belönas med 15 000 kronor. Författare är Michael Erlandsson och Markus Ljungqvist, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Markus Ljungqvist och Michael Erlandsson, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Vad är ämnet för er uppsats?
— Vår uppsats utvärderar om kvalitetskonkurrensen mellan företag som är aktiva inom primärvården är tillräcklig för att begränsa vinster i välfärden.

Varför valde ni att fördjupa er i just detta ämne?
— Vi båda är väldigt intresserade av konkurrensekonomi så vi visste tidigt vad vi ville skriva inom för ämne. Vi valde primärvårdssektorn eftersom att vi ville bidra med empiriskt underlag till debatten om vinster i välfärd.

När vi påbörjade vår efterforskning så kom vi snabbt fram till att detta skulle vara en spännande utmaning. Framförallt var det den empiriska utmaningen som vi tyckte var intressant.

Kan ni berätta om hur ni tänkte kring upplägget av uppsatsen?
— Vi var hela tiden väldigt kritiska till det vi gjorde. Vi skrev om varje stycke flera gånger och gav varandra feedback på det vi skrev. Vi diskuterade väldig mycket hur vi skulle göra uppsatsen så enkel att förstå som möjligt, utan att kompromissa på metoden. Vår handledare Johan Stennek var till väldigt stor hjälp under hela processen och gav oss väldigt bra och konstruktiv feedback.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
— Vi kommer fram till att kvalitetskonkurrensen i primärvården har försämrats de senaste femton åren. Offentliga medel går, i en tilltagande takt, till privata vinster istället för kvalitativ primärvård.

Vår policyrekommendation är att framtida reformer förbättrar konkurrensen genom att informera om att det går att välja vårdcentral, förenkla jämförelse av olika vårdcentraler och göra det enklare att byta vårdcentral.

Vad tar ni med er av att ha skrivit uppsatsen?
— Vi hade väldigt roligt tillsammans! Vi lärde oss att skriva på ett lite enklare sätt, att ge och få feedback, och en massa ekonometri.

Vad gör ni nu? Studerar ni fortfarande eller har ni börjat jobba?
— Markus arbetar som kvantitativ analytiker inom konkurrensekonomi på Copenhagen Economics i Köpenhamn. Michael är en del av det global trainee programmet hos Statkraft i Oslo och arbetar med it och affärsutveckling inom förnybar energi

Läs uppsatsen