Beviljade bidrag

Bidragsforskningsprocessen inleds med att ansökan ska vara inkommen till Konkurrensverket senast den 1 februari. Därefter granskas ansökningarna av Konkurrensverket och av Rådet för forskningsfrågor och diskuteras vid ett rådsmöte i maj.

Rådet ger en rekommendation om vilka ansökningar som ska beviljas medel. Generaldirektören fattar därefter ett beslut om tilldelning av forskningsmedel. Beslut fattas för hela projektets bidragsperiod.

När får jag veta om min ansökan beviljats?

Alla som har sökt bidrag hos oss får ett personligt besked om deras ansökan har beviljats bidrag eller inte. Bidragsbesluten skickas i normalfall ut i slutet av maj.

För de som fått sina ansökningar beviljade kommer vi årligen att skicka ut kontrakt tillsammans med två rekvisitioner för utbetalning, en för utbetalning i juli och en för utbetalning i december. Pengarna delas ut i förskott för kommande halvår med halva den beviljade summan per omgång.

Beviljade bidrag

I Konkurrensverkets lista med pågående och avslutade forskningsprojekt kan du se vilka projekt som beviljats forskningsmedel och läsa populärvetenskapliga beskrivningar av projekten.

Senast uppdaterad: