Innehåll på sidan

Västra Götalandsregionen

Här kan du ta del av ärende dnr 728/2022, frivillig ansökan om att Västra Götalandsregionen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-10-07
(Dnr 728/2022)

Konkurrensverket yrkar på 620 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal om laboratorieanalystjänster med Lunds universitet utan föregående annonsering, trots att förutsättningar för detta saknades.

Ta del av ansökan upphandlingsskadeavgift

Västra Götalandsregionen

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 728/2022

dnr 496/2021

Årtal

2022