Innehåll på sidan

Västra Götalandsregionen

Här kan du ta del av ärende dnr 728/2022, frivillig ansökan om att Västra Götalandsregionen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-10-07
(Dnr 728/2022)

Konkurrensverket yrkar på 620 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal om laboratorieanalystjänster med Lunds universitet utan föregående annonsering, trots att förutsättningar för detta saknades.

Förvaltningsrätten

2023-01-18
(12383-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västra Götalandsregionen ska betala 620 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Västra Götalandsregionen

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 728/2022

dnr 496/2021

Årtal

2022