Innehåll på sidan

Västra Götalandsregionen

Här kan du ta del av ärende dnr 537/2021, Västra Götalandsregionen.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Västra Götalandsregionen

Ärendet rör

Utbildning

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 537/2021

Årtal

2021