Innehåll på sidan

Värnamo kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 408/2024, frivillig ansökan om att Värnamo kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-05-29
(Dnr 408/2024)

Konkurrensverket yrkar på 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Värnamo kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Värnamo kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 408/2024

Årtal

2024