Innehåll på sidan

Varbergs kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 467/2022, Varbergs kommun – digitala låssystem.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets beslut

2022-09-21
(Dnr 467/2022)

Konkurrensverket skriver av ärendet.

Varbergs kommun

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 467/2022

Årtal

2022