Innehåll på sidan

Varbergs kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 467/2022, Varbergs kommun – digitala låssystem.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Varbergs kommun

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 467/2022

Årtal

2022