Innehåll på sidan

Upplands Väsby kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 231/2022, Upplands Väsby kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte och behov av vägledning om informationsansvaret enligt lagen om valfrihetssystem.

Konkurrensverkets beslut

2022-11-02
(Dnr 231/2022)

Konkurrensverkets granskning av Upplands Väsby kommuns informationsansvar i valfrihetssystem avseende särskilt boende föranleder ingen åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Upplands Väsby kommun

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 231/2022

Årtal

2022