Innehåll på sidan

Upplands-Bro kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 432/2022, tillsynsbeslut angående Upplands-Bro kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuella brister i kommunens agerande.

Tillsynsbeslut

2023-04-20
(Dnr 432/2022)

Upplands-Bro kommun har agerat i strid med lagen om offentlig upphandling genom att genomföra ändring av upphandlingen av ombyggnation av Granhammarsvägen utan att först genomföra en annonserad upphandling. Upplands-Bro kommun har inte heller dokumenterat upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling och har därmed brustit i den så kallade dokumentationsplikten.

I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Upplands-Bro kommun.

Ta del av tillsynsbeslutet

Upplands-Bro kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 432/2022

Årtal

2023