Innehåll på sidan

Uddevalla Skolskjuts AB

Här kan du ta del av ärende dnr 523/2024, frivillig ansökan om att Uddevalla Skolskjuts AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-06-28
(Dnr 523/2024)

Konkurrensverket yrkar på 3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Uddevalla Skolskjuts AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om skolskjuts utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Uddevalla Skolskjuts AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 523/2024

Årtal

2024