Innehåll på sidan

Trafiknämnden Region Stockholm

Här kan du ta del av ärende dnr 876/2023, frivillig ansökan om att Trafiknämnden Region Stockholm ska betala upphandlingsskadeavgift – utbyggnad av spårvägen Tvärbanan i Stockholm.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-12-18
(Dnr 876/2023)

Konkurrensverket yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trafiknämnden i Region Stockholm brutit mot lagen om upphandling i försörjningssektorerna, LUF, när de tecknade ett tilläggsavtal till ett tidigare upphandlat entreprenadkontrakt som rör utbyggnad av spårvägen Tvärbanan i Stockholm. Enligt Konkurrensverket var förändringarna så väsentliga att de ändrade entreprenadkontraktets karaktär. Ändringarna var därför inte tillåtna enligt LUF. Det innebar att Trafiknämnden gjorde en otillåten direktupphandling av tilläggsavtalet.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Trafiknämnden Region Stockholm

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 876/2023

Årtal

2023