Innehåll på sidan

Tiohundra AB

Här kan du ta del av ärende dnr 125/2022, tillsynsbeslut angående Tiohundra AB.

Tillsynsbeslut

2023-11-27
(Dnr 125/2022)

Enligt Konkurrensverkets bedömning har Tiohundra AB agerat i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att inte säkerställa att de grundläggande principerna och annonseringsskyldigheten i LOU efterlevdes vid genomförandet av Region Stockholms tillfällig gemensam upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården (SLL1912) som ägde rum i december 2021. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får Tiohundra AB kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Tiohundra AB

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 125/2022

Årtal

2023