Innehåll på sidan

Stockholms läns sjukvårdsområde

Här kan du ta del av ärende dnr 262/2023, frivillig ansökan om att Stockholms läns sjukvårdsområde ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-04-06
(Dnr 262/2023)

Konkurrensverket yrkar på 770 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns sjukvårdsområde brutit mot LOU när de ingått avtal om kliniska psykologtester och bedömningsverktyg utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Avtalen utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Stockholms läns sjukvårdsområde

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 262/2023

dnr 120/2022

Årtal

2023