Innehåll på sidan

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Här kan du ta del av ärende dnr 427/2023, tillsynsbeslut angående S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

Tillsynsbeslut

2023-11-27
(Dnr 427/2023)

Enligt Konkurrensverkets bedömning har S:t Eriks Ögonsjukhus AB agerat i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att inte säkerställa att de grundläggande principerna och annonseringsskyldigheten i LOU efterlevdes vid genomförandet av Region Stockholms tillfällig gemensam upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvården (SLL1912) som ägde rum i december 2021. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får S:t Eriks Ögonsjukhus AB kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 427/2023

Årtal

2023