Innehåll på sidan

Söderköpings kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 370/2024, frivillig ansökan om att Söderköpings kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-05-16
(Dnr 370/2024)

Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Söderköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om fyrfackskärl för avfallsinsamling utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Söderköpings kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 370/2024

Årtal

2024