Innehåll på sidan

Skellefteå kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 374/2023, frivillig ansökan om att Skellefteå kommun ska betala upphandlingsskadeavgift – utrustning för kontrollrumsmiljö.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-05-29
(Dnr 374/2023)

Konkurrensverket yrkar på 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå kommun brutit mot LOU när de ingått avtal om utrustning för kontrollrumsmiljö utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-12-04
(876-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Skellefteå kommun ska betala 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Skellefteå Kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 374/2023

dnr 490/2022

Årtal

2023