Innehåll på sidan

Skånetrafiken

Här kan du ta del av ärende dnr 700/2021, frivillig ansökan om att Region Skåne (Skånetrafiken) ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande om tillämpligheten av 17 kap. 12 § LOU.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-11-12
(Dnr 700/2021)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Region Skåne ska betala 7 000 000 (sju miljoner) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Skånetrafiken

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 39/2021

dnr 700/2021

Årtal

2021