Innehåll på sidan

Sala kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 363/2019, frivillig ansökan om att Sala kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2019-05-23
(dnr 363/2019)

Konkurrensverket yrkar på 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sala kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenadarbeten utan föregående annonsering.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2019-09-25
(3079-19 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sala kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 1 100 000 kronor.

Sala kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 363/2019

Årtal

2019