Innehåll på sidan

Region Västernorrland

Här kan du ta del av ärende dnr 357/2023, frivillig ansökan om att Region Västernorrland ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-05-22
(Dnr 357/2023)

Konkurrensverket yrkar på 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Enligt Konkurrensverket har Region Västernorrland brutit mot lagen om offentlig upphandling  (LOU) när de ingick det aktuella avtalet om laserskrivare utan att först annonsera affären.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-08-29
(1810-23 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Västernorrland ska betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Västernorrland

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 357/2023

Årtal

2023