Innehåll på sidan

Region Uppsala

Här kan du ta del av ärende dnr 693/2023, frivillig ansökan om att Region Uppsala ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-10-17
(Dnr 693/2023)

Konkurrensverket yrkar på 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Uppsala brutit mot LOU när de ingått avtal om presentkort utan föregående annonsering.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Uppsala

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 693/2023

Årtal

2023