Innehåll på sidan

Region Östergötland

Här kan du ta del av ärende dnr 406/2023, obligatorisk ansökan om att Region Östergötland ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-06-12
(Dnr 406/2023)

Konkurrensverket yrkar på 45 000 i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Östergötland brutit mot LOU när de ingått avtal om hörselimplantat.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-08-07
(4602-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Östergötland ska betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Östergötland

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 406/2023

Årtal

2023