Innehåll på sidan

Region Örebro

Här kan du ta del av ärende dnr 780/2023, frivillig ansökan om att Region Örebro ska betala upphandlingsskadeavgift – kromatografisystem.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-11-17
(Dnr 780/2023)

Konkurrensverket yrkar på 370 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Örebro brutit mot LOU genom att ingå avtal om kromatografisystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Örebro

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 780/2023

Årtal

2023