Innehåll på sidan

Region Örebro län m.fl.

Här kan du ta del av ärende dnr 883–891/2023, frivillig ansökan om att nio regioner ska betala upphandlingsskadeavgift – vårdinformationssystem.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-12-20
(Dnr 883–891/2023)

Konkurrensverket yrkar på 10 miljoner kronor vardera i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Regionerna Örebro, Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Halland, Gävleborg och Norrbotten brutit mot LOU genom att ingå avtal med om ändring av ett tidigare upphandlat kontrakt om vårdinformationssystem med tillhörande driftstjänst utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalen utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökningarna om upphandlingsskadeavgift:

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 883/2023 – Region Örebro län

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 884/2023 – Region Blekinge

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 885/2023 – Region Dalarna

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 886/2023 – Region Halland

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 887/2023 – Region Gävleborg

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 888/2023 – Region Norrbotten

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 889/2023 – Region Sörmland

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 890/2023 – Region Västerbotten

Ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 891/2023 – Region Västernorrland

Region Örebro län

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Halland

Region Gävleborg

Region Norrbotten

Region Sörmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 883/2023

dnr 884/2023

dnr 885/2023

dnr 886/2023

dnr 887/2023

dnr 888/2023

dnr 889/2023

dnr 890/2023

dnr 891/2023

Årtal

2023