Innehåll på sidan

Region Kalmar län

Här kan du ta del av ärende dnr 408/2023, obligatorisk ansökan om att Region Kalmar län ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-06-12
(Dnr 408/2023)

Konkurrensverket yrkar på 15 000 i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Kalmar län brutit mot LOU när de ingått avtal om hörselimplantat.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-08-07
(4647-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Kalmar län ska betala 15 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Kalmar län

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 408/2023

Årtal

2023