Innehåll på sidan

Region Jönköpings län

Här kan du ta del av ärende dnr 407/2023, obligatorisk ansökan om att Region Jönköpings län ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-06-12
(Dnr 407/2023)

Konkurrensverket yrkar på 20 000 i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Jönköpings län brutit mot LOU när de ingått avtal om hörselimplantat.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-08-07
(4644-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Jönköpings län ska betala 20 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Jönköpings län

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 407/2023

Årtal

2023