Innehåll på sidan

Region Jämtland Härjedalen

Här kan du ta del av ärende dnr 557/2023, obligatorisk ansökan om att Region Jämtland Härjedalen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-09-07
(Dnr 577/2023)

Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Jämtland Härjedalen brutit mot LOU när de ingått avtal om transportplaneringsystem.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Region Jämtland Härjedalen

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 577/2023

Årtal

2023