Innehåll på sidan

Region Jämtland Härjedalen

Här kan du ta del av ärende dnr 557/2023, obligatorisk ansökan om att Region Jämtland Härjedalen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-09-07
(Dnr 577/2023)

Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Jämtland Härjedalen brutit mot LOU när de ingått avtal om transportplaneringsystem.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten

2024-01-19
(2984-23 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Jämtland Härjedalen ska betala 50 000 kr i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

 

Region Jämtland Härjedalen

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 342/2023

dnr 577/2023

Årtal

2023