Innehåll på sidan

Region Jämtland Härjedalen

Här kan du ta del av ärende dnr 788/2022, obligatorisk ansökan om att Region Jämtland Härjedalen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-12-06
(Dnr 788/2022)

Konkurrensverket yrkar på 650 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Härnösand beslutade i en dom om överprövning av ett avtals giltighet att avtalen om särskild kollektivtrafik mellan Region Jämtland Härjedalen och Taxi Glesbygd i Krokom AB respektive Norra Jämtlands Taxi AB får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Domen överklagades till Kammarrätten i Sundsvall som avvisade överklagandet och förvaltningsrättens avgörande vann laga kraft.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Region Jämtland Härjedalen

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 788/2022

dnr 586/2022

Årtal

2022