Innehåll på sidan

Region Gotland

Här kan du ta del av ärende dnr 582/2021, Region Gotland.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Region Gotland

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 582/2021

Årtal

2021