Innehåll på sidan

Region Gotland

Här kan du ta del av ärende dnr 568/2022, frivillig ansökan om att Region Gotland Tekniska nämnden ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-08-19
(Dnr 568/2022)

Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Gotland Tekniska nämnden brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av återvinningscentraler utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2022-10-24
(17006-22)

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Tekniska nämnden i Region Gotland ska betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Gotland

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Energi, miljö och avfall

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 568/2022

dnr 582/2021

Årtal

2022