Innehåll på sidan

Räddningsnämnden i Uppsala kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 106/2024, frivillig ansökan om att Räddningsnämnden i Uppsala kommun ska betala upphandlingsskadeavgift – hydrauliska räddningsverktyg.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-02-09
(Dnr 106/2024)

Konkurrensverket yrkar på 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Räddningsnämnden brutit mot LOU genom att ingå avtal om hydrauliska räddningsverktyg utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Räddningsnämnden i Uppsala kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Trygghet och säkerhet

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 106/2024

Årtal

2024