Innehåll på sidan

Polismyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 615/2022, Polismyndigheten – köp av medicinska tjänster.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-07-04
(dnr 469/2023)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 (en miljon tvåhundratusen) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Polismyndigheten

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 615/2022

dnr 469/2023

Årtal

2023