Innehåll på sidan

Östersunds kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 328/2022, Östersunds kommun – turismprojekt.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling och möjliga vägledande aspekter kring gränsdragningen mellan icke-upphandlingspliktiga bidrag och upphandlingspliktiga tjänster.

Östersunds kommun

Ärendet rör

Media, kultur och underhållning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 328/2022

Årtal

2022