Innehåll på sidan

Nynäshamns kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 374/2020, frivillig ansökan om att Nynäshamns kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2020-06-23
(dnr 374/2020)

Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nynäshamns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Vaktberget Fastigheter AB utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-01-26
(13760-20)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Nynäshamns kommun ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nynäshamns kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 374/2020

Årtal

2020