Innehåll på sidan

Nyköpings kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 215/2021, frivillig ansökan om att Nyköpings kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-03-30
(dnr 215/2021)

Konkurrensverket yrkar på 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nyköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om beläggnings- och markåterställningsarbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningar för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-08-09
(2524-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Nyköpings kommun ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Nyköpings kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 215/2021

Årtal

2021