Innehåll på sidan

Naturvårdsverket

Här kan du ta del av ärende dnr 892/2023, frivillig ansökan om att Naturvårdsverket ska betala upphandlingsskadeavgift – ärendehanteringssystem.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-12-21
(Dnr 892/2023)

Konkurrensverket yrkar på 6 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Naturvårdsverket brutit mot LOU genom att ingå avtal om ärende-, dokument- och arkivhanteringssystem inklusive tillhörande tjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Naturvårdsverket

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 892/2023

Årtal

2023