Innehåll på sidan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Här kan du ta del av ärende dnr 468/2022, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – studieadministrativt system.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ärendet rör

Utbildning

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 468/2022

Årtal

2022