Innehåll på sidan

Mörbylånga kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 569/2022, Mörbylånga kommun – anskaffning av äldreboende.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Mörbylånga kommun

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 569/2022

Årtal

2022