Innehåll på sidan

MediCarrier AB

Här kan du ta del av ärende dnr 61/2022, MediCarrier AB.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

MediCarrier AB

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 61/2022

Årtal

2022