Innehåll på sidan

Mariestads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 144/2018, frivillig ansökan om att Mariestads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2018-02-22
(Dnr 144/2018)

Konkurrensverket yrkar på 730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mariestads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad avseende ett LSS-boende utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2018-08-31
(938-18)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Mariestads kommun att betala 730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Mariestads kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 144/2018

Årtal

2018