Innehåll på sidan

Luleå kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 477/2024, frivillig ansökan om att Luleå kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-06-14
(Dnr 477/2024)

Konkurrensverket yrkar på 160 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Luleå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om trygghetslarm och trygghetslarmtjänster utan att genomföra en annonserad upphandling, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Luleå kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Trygghet och säkerhet

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 477/2024

Årtal

2024