Innehåll på sidan

Kristianstads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 60/2020, frivillig ansökan om att Kristianstads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2020-01-23
(dnr 60/2020)

Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlings­skade­avgift. Enligt Konkurrens­verket har Kristianstads kommun brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende nybyggnation av en anläggning för läkemedels­rening vid Degeberga reningsverk utan föregående annonsering trots att förutsätt­ningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2020-05-13
(876-20)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Kristianstads kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 800 000 kronor.

Kristianstads kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Energi, miljö och avfall

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 60/2020

Årtal

2020