Innehåll på sidan

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Här kan du ta del av ärende dnr 157/2022, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 157/2022

Årtal

2022