Innehåll på sidan

Karolinska universitetssjukhuset

Här kan du ta del av ärende dnr 783/2023, frivillig ansökan om att Karolinska universitetssjukhuset ska betala upphandlingsskadeavgift – laboratorieutrustning.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-11-20
(Dnr 783/2023)

Konkurrensverket yrkar på 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset brutit mot LOU genom att ingå avtal om instrument och reagens för analys av specifika proteiner utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Karolinska universitetssjukhuset

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 783/2023

Årtal

2023