Innehåll på sidan

Karolinska universitetssjukhuset

Här kan du ta del av ärende dnr 28/2022, Karolinska universitetssjukhuset.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Karolinska universitetssjukhuset

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 27/2022

Årtal

2022